Gizle
Temel Değerler

 

•          İnsani, ahlaki, manevi değerlere bağlılık,

•          Bilimsel ve akademik özgürlük,

•          Adalet, hak ve hakkaniyete riayet,

•          Liyakat,

•         Güvenirlilik,

•          Üretkenlik,

•          Paydaş memnuniyeti,

•          Katılımcılık,

•          Çözüm odaklılık,

•          Şeffaflık,

•          Toplum sorunlarına duyarlılık.

HIZLI MENÜ
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı