FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

        GÖREVLERİ

  1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversite'ye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.
  2. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
  3. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
  4. Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
  5. Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
  6. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak.
  7. Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek.
  8. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.
  9. Verilecek benzeri görevleri yapmak.


 

Daire Başkanı İdris AKARÇEŞME

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1040 
iakarcesme@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Marmara Üniversitesi 

Şube Müdürü Necdet DAĞ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 6522 
ndag@fsm.edu.tr Koordinatör Burak  POLATCAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4286 
bpolatcan@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Nişantaşı Üniversitesi 

Şef Korhan GÖRMEK

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1025 
kgormek@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Beykent Üniversitesi 

Uzman Emrah HOPANOĞLU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1038 
ehopanoglu@fsm.edu.tr 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 


Uzman Ahmet  DURMAZ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1039 
adurmaz@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 


İdari Amir Hasan İYGİ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3004 
hiygi@fsm.edu.tr 
Marmara Üniversitesi 


İdari Amir Ahmet Selim BACACI

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 2039 
asbacaci@fsm.edu.tr 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

Memur Serkan ARPAÇAY

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4275 
sarpacay@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Memur Halil İbrahim AKBULUT

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4090 
hiakbulut@fsm.edu.tr 
Mustafa kemal üniversitesi 


Memur (Santral) Bahar  EREN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4000 
beren@fsm.edu.tr  Şoför (Makam) Yunus DUMAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
yduman@fsm.edu.tr Şoför (Makam) Muhammed ÖZDEMİR

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1024 
mozdemir@fsm.edu.tr Şoför (Makam) Muzaffer TÜCCAR

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1024 
mtuccar@fsm.edu.tr Şoför Burhan  ALTUN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1049 
baltun@fsm.edu.tr Şoför Serkan BALKIRAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
sbalkiran@fsm.edu.tr Şoför Hikmet  ERDOĞAN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
herdogan@fsm.edu.tr Şoför Seyfettin KUMRU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3000 
skumru@fsm.edu.tr Şoför Kadir IŞIK

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
kisik@fsm.edu.tr Şoför Uğur YILMAZ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
uyilmaz@fsm.edu.tr Şoför Ahmet Tahir KADIOĞLU

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

/
atkadioglu@fsm.edu.tr Şoför Tuncay USTA

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 /
tusta@fsm.edu.tr Memur Murat NALKESEN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 2040 
mnalkesen@fsm.edu.tr 
Anadolu Ünv. 


Yrd. Personel Atilla YILMAZ

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3006 
atillayilmaz@fsm.edu.tr Yrd. Personel Recep  AYDIN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1034 
raydin@fsm.edu.tr Yrd. Personel Emre AYDIN

Tel./Dahili
E-Posta
Lisans
Y. Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1034 
eaydin@fsm.edu.tr HIZLI MENÜ