FSMVÜ | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Resmi İnternet Sitesi
Kurumsal
 

Bilgi, düşünce ve sanat kaynağı olarak üniversite, medeniyet kurucu ve medeniyet değerlerini yarınlara taşıyıcı bir kurumdur. Bilgi üretiminin yanı sıra bilginin yeni nesillere aktarımı misyonu üniversiteye hayati bir önem kazandırmaktadır.

    Eğitim-öğretim, mirasçısı olduğumuz “ vakıf medeniyeti”nin başlıca meselesidir. Yüzyıllar boyunca en küçük mekteplerden medreselere kadar çeşitli eğitim öğretim kurumları vakıflar eliyle bu coğrafyada bir ilim geleneği vücuda getirmiş ve bu gelenek nesilden nesile tevarüs etmiştir. Yüksek öğretim süreci de yine vakıflar aracılığı ile yürütülmüş; ecdadın teşkil ettiği kudretli vakıflar, Fatih Sultan Mehmet’in temellerini attığı Sahn-ı Seman, Kanuni Sultan Süleyman’ın tesis ettiği Süleymaniye Medreseleri gibi çağın zirvesi yüksek öğretim kurumlarına can vermişlerdir.

    Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vakfiyelerin bir çoğunda ‘vakıf şartı’ olarak zikredilen ‘eğitim-öğretim hizmetlerini en üst seviyede yerine getirebilmek üzere Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni kurmuştur. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatı çerçevesinde Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek, vakıfların ihtiyaç duydukları alanlarda çağın gerektirdiği evrensel değerlere sahip, ülkemizin kültürel zenginliğini özenli bir şekilde korumak, insanlık ile paylaşmak, kültür turizmine kazandırmak ve gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla, nitelikli, bilgili, çağdaş, deneyimli, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, başarılı, uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip eden, ihtiyaç duyulan sahalarda uzmanlaşmış kültür tarihçisi ve teknik elemanları yetiştirmek için kurulmuş Türkiye’nin ilk yarı-resmi özel üniversitesidir.

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin bu gaye için benimsediği ilke ve strateji; tarih, eğitim, sanat, edebiyat, estetik, mimarlık ve mühendislik bilimleri alanlarında yerel öz kültürel değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak, bu mirasın gelecek nesillere sağlıklı aktarılmasına katkıda bulunmak, çağdaş bilimsel yöntemleri kültürel mirasın korunmasında değerlendirmek üzere nitelikli uzmanlar yetiştirmek, atalarımızın bizlere armağan ettiği miras zenginliğimizi koruyup geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak üzere başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü alt birimleri ile koordineli çalışmalar yürütmek, bunları UNESCO ve Avrupa Birliği projeleri düzeyine taşıyarak dünya ile paylaşmaktır.

    Rektör Prof. Dr. Musa Duman’ın belirttiği gibi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, sanat ve sosyal bilimler ağırlıklı bir üniversite olarak, okuyan, araştıran, düşünen, tenkit ve teklif eden bir üniversite gençliği yetiştirmek hedefiyle yola çıkmıştır. Bu hiç şüphesiz “vakıf medeniyeti”nin maksadına uygun bir gayedir.. Üniversitenin adı çok şey ifade etmektedir. Fatih Sultan Mehmet, Vakıf ve Üniversite… Üç kavramdan ilki ‘insan’, ikincisi ‘eser’ ve üçüncüsü ise ‘bilim’ kelimelerini çağrıştırmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi insanı, eseri ve bilimi hedefleyen anlayışıyla dünya kenti İstanbul’da eğitim camiasında yerini almıştır. Bu anlayıştan güç alıp geleceğe uzanacaktır. Bu nedenle gerek öğretim üyeleri, gerekse öğrenciler, ülkemiz sınırlarını aşan binlerce vakıf eserinin tespiti, tanınması, yorumlanması, onarımı ve yenilerinin tasarlanıp yapılması misyonunu gerçekleştirmek amacındadır.

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin amacı, uluslararası düzeyde tanınmışlık ve kabul edilirlik kazanma çabası içinde, bilimsel özerklik ve evrensel kültürel değerlere saygılı, hizmet ve katma değer üreten nitelikli insanlar yetiştirme; bu maksatla öğrencilere ve öğretim elemanlarına her türlü desteği vermektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre uygulamalı programlar yapılacak, bilgi ve birikimlerini artırmak için teknik ve mali destekler sağlanacaktır.

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bu hedeflerle, tarihten getirdiği vizyon ve misyonu ile yoğun gayretler sonunda hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Üsküdar’daki kampüsünde eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı için Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne öğrenci alındı. Önümüzdeki yıllarda Hukuk ve Eğitim Fakültelerinin de açılması planlanmaktadır. Enstitü olarak da Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Mühendislik ile Fen Bilimleri Enstitüleri açılmıştır.

    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin kuruluşu, vakıf medeniyet değerinin korunması ve yaşanmasıyla, ülkemiz ve insanlığın kültürel mirasına hizmet yolunda büyük bir adım olmuştur.

HIZLI MENÜ
Strateji Geliştirme
Daire Bşk.
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı