FSMV Üniversitesi


FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ


Üniversite Kurucusu
      T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
 

Kuruluş
      2010
 

Kurucu Vakıflar
      Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı
      Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı
      Nurbanu Valide Sultan Vakfı
      Hatice Sultan Vakfı
      Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı
 

Yerleşkeler

      Fatih (Rektörlük)

      Haliç Yerleşkesi

      Topkapı Yerleşkesi

      Kandilli Yerleşkesi

      Küçük Çamlıca  Yerleşkesi

      Atik Valide Yerleşkesi


Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler

      Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi beş fakülte, dört enstitü ve iki meslek yüksek okulu olmak üzere toplam on akademik birimden oluşmaktadır.