Strateji

* Kültür, sanat ve mühendislik-mimarlık ağırlıklı bir üniversite oluşumu ile büyük kültür mirasımıza sahip çıkmak ve bu mirasın gelecek nesillere sağlam bilimsel metotlarla en iyi, en doğru ve en güzel bir biçimde aktarılmasına ciddi katkılar sağlamak


 * Çağdaş bilimsel yöntemleri kültürel mirasın korunmasında değerlendirmek üzere nitelikli bilim adamları, sanat adamları ve uzmanlar yetiştirmek.


   * Geçmişten kalan zengin mirasımızı koruyup geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak üzere başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü benzeri alt birimlerle birlikte çalışmalar yürütmek ve bunları UNESCO ve Avrupa Birliği projeleri düzeyine taşıyarak dünya ile paylaşmak.


   * Tarih, eğitim, sanat, dil, edebiyat, mimarlık ve mühendislik bilimleri alanlarında yerel öz kültürel değerlerimizi uluslararası bir bakış açısıyla uluslararası alanlarda tanıtmak, bu amaçla uluslararası etkinlikler düzenlemek.

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı