Yönergeler   ▪  Öğrenci Konseyi Yönergesi

   ▪  Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

   ▪  Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

   ▪ Arapça Hazırlık Birimi Yönergesi

   ▪ Çift Anadal Yönergesi

   ▪ Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Yönergesi

   ▪ Yandal Yönergesi

   ▪ Diploma Yönergesi

   ▪ Yükseltilme ve Atama Yönergesi

   ▪ Uluslararası Öğrencilerin Önlisans-Lisans Kayıt-Kabul Yönergesi

   ▪ Uluslararası Öğrencilerin Lisansüstü Kayıt-Kabul Yönergesi

   ▪ Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi

   ▪ Kurum içi ve Kurum Dışı Yazışma Kuralları ile Evrak ve Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi

   ▪ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

   ▪ MYO Staj Yönergesi

   ▪ Burs Yönergesi

 

HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
SKS
Mevlevi
Mukabelesi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı