► Arşiv
''100 Yıl Sonra Bile Olsa Zaferle Geri Döneceğiz''

25 Şubat 2018

Filistin İslâmi Direniş Hareketi Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal “Kudüs’te binalar yıkılıyor, işgal var ama irademiz asla kırılmadı. Biz özgür bir halkız. Vücudumuz yaralı olabilir ama kalbimiz hayatta. 100 yıldır irademizi, imanımızı kıramadılar. 100 yıl sonra bile olsa zaferle geri döneceğiz.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Deniz Feneri Derneği’nin iş birliğiyle, Ziraat Katılım Bankası’nın sponsorluğunda 24-25 Şubat’ta FSMVÜ Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenen “Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu”nda, üç mesele, disiplinlerarası bir bakışla ve insani yardım boyutuyla ele alındı.

Sempozyumun davetlilerinden biri olan Hamas’ın eski lideri Halid Meşal, Filistin meselesi ve Türkiye’nin Filistin’e katkısı üzerine açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin tarihten gelen yapısı ile Kudüs’e, Irak’a, Arakan’a, Afrika’ya, kısaca tüm mazlum coğrafyalara yardım ulaştırdığını söyleyen Meşal, Türkiye’nin bu yardımlarının karşılığını alacağını belirterek, “Hayır yapan hayır görür. 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığında şunu söyledim: Türkiye o kadar hayır yaptı ki Allah Türkiye’yi koruyacaktır. Çünkü Peygamberimiz der ki; ‘İyilik kötülüklerden korur.’ İnsanlara zulmeden büyük devletler, zulümlerinin sonuçlarını görecektir.” diye konuştu.

Halid Meşal, İslâm ümmetinin yaralarının çok büyük olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “7 yıldır Suriye’nin yarası kanıyor. Guta’da olanları ve tüm dünyanın nasıl baktığını görüyorsunuz. Kalbimiz kan ağlıyor. Kardeşlerimiz bunları hak etmiyor. Özgür halklar sabretmeli ve bu sabırdan bir zafer elde etmeli. Peygamberimizin hicretinden sonra fetih geldi. Vatanından hicret eden herkes zaferle geri dönecektir. Suriye de Filistin de Arakan da hicretten sonra güçlü dönecektir. Biz Filistin’de 100 yıldır sorun yaşıyoruz. İngiliz mandası geldi, Siyonist ülke geldi ve biliyorsunuz 1948’de büyük katliamlarla İsrail kuruldu. 1948’de hicret yaşadık. 1967’de yine hicret yaşadık. Bugün Filistinlilerin yarısından fazlası Filistin dışında yaşıyor. Gazzeliler çok ağır ambargo altında yaşıyor. Ancak buna rağmen başımız dik. Kudüs’te binalar yıkılıyor, işgal var ama irademiz asla kırılmadı. Biz özgür bir halkız. Vücudumuz yaralı olabilir ama kalbimiz hayatta. 100 yıldır irademizi, imanımızı kıramadılar. 100 yıl sonra bile olsa zaferle geri döneceğiz.”

ABD’nin kararının başarısızlığa ulaşması için çalışacağız”

ABD’nin Filistin davasını tasfiye etmek istediğini söyleyen Meşal, “Trump, kendisini ilah zannederek tüm dünyaya yakında yüzyılın anlaşmasını imzalayacağını söylüyor. Bakın bu kendini beğenmişlere Allah derslerini verecektir. ABD’nin büyükelçiliğini mayıs ayında, Filistin’in işgalinin yıl dönümünde Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı, zulmün üzerinde bir ısrardır, kibrin göstergesidir. Bu karara karşıyız, bu kararın geçmesine izin vermeyeceğiz. Sadece biz değil, dünyadaki tüm özgür insanlarla, Türkiye gibi ülkelerle zalim ABD’nin kararının başarısızlığa ulaşması için çalışacağız.” diye konuştu.

“Göçler zalimleri ortaya çıkarıyor”

Sempozyumun açılış bölümünde konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, göçlerin o anı yaşayanlara büyük acılar vermesinin yanında bir süre sonra insanlık için önemli değişimlerin de başlangıç fitilini ateşlediğini ifade ederek şunları kaydetti: “Göçler; katilleri, zalimleri, ekonomik geleceğini dünyanın bir köşesinde zayıf düşmüş insanların kanına bağlayan devletleri ortaya çıkarıyor. Öte yandan bu insanların yarasını sarmak için kendi rahatını, geleceğini bir tarafa bırakıp, melekleşen insanların ortaya çıkmasına da vesile oluyor. Göçler yaşanacak, bu kaçınılmaz görünüyor. Madem yaşanacak hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum.”

“Dünyanın 21. büyük ülkesi göçmenler ülkesi”

Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz, hicret edenlere yardım etmenin ulvi bir gereklilik olduğu anlayışıyla Türkiye’nin 3,7 milyon mülteciye kucak açarak yeryüzünün en merhametli, en şefkatli ülkesi olduğunu ifade etti.

BM verilerine göre dünya genelinde 60 milyonu aşkın göçmen bulunduğunu belirten Cengiz, göçmen nüfusunun sıralamaya sokulması halinde dünyanın 21. büyük ülkesinin göçmenler ülkesi olacağını kaydetti. Göç sorununun dünyanın en önemli sosyal sorunu olduğunu vurgulayan ve tehlikenin büyük olduğunu belirten Cengiz şöyle devam etti:

“Göç olgusunu ortaya çıkaran sebeplere bakılmalıdır. En önemlisi terördür, otorite boşluğudur, adil olmayan yönetimlerdir, zulümdür, silah baronlarının yaşatılması mücadelesidir. İhtiras uğruna, rekabet uğruna ülkesindeki insanların hayatını karartan yöneticiler, göçün en büyük sorumlusudur. Dolayısıyla göç olgusunun sadece sonuçlarıyla değil sebepleriyle de ele alınması şarttır. Göç olgusu Avrupa’da bir insanlık meselesi olarak değil bir güvenlik meselesi olarak ele alınmaktadır. Olaya güvenlik merkezli yaklaşılırsa insan görülemez. Hayatta kalma mücadelesi veren insanlara yapılması gereken, onların hayatlarını daha da karartmak değil, aksine onlara yaşama azmi, ümit ve gelecek heyecanı aşılamaktır.”

“Her dakika 20 insan mülteci oluyor”

Uluslararası gözlemcilere göre dünyada 41 aktif savaş bulunduğunu ve bu savaşlar nedeniyle 65,6 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyada her dakika 20 insanın mülteci olduğunu dile getirdi.

Dünyada savaşlar olmasın diye kurulan uluslararası sistemlerin bugün acziyetinin seyredildiğini, savaşları başlamadan önlemesi gereken mekanizmaların savaşların daha da karmaşıklaşmasına, sürelerinin uzamasına neden olduğunu kaydeden Kınık; dünya 5’ten büyüktür ifadesinin bu sistemi eleştiren insani bir yaklaşım olduğunun altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından açılış oturumuna geçildi

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Dursun’un moderatörlüğünde düzenlenen açılış oturumunda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Suriye’de savaş öncesi ve savaş sonrası etnik ve dini yapıdaki değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Savaş öncesi ülkenin demografik yapısının tarihsel ve coğrafi arka plana uygun olarak Sünni-Arap çoğunluk tarafından oluştuğunu, bu durumun savaş sonrasında büyük oranda korunmuş olsa da Sünnilerin yaşadıkları bölgelerdeki yoğunluğunda değişimler meydana geldiğini kaydeden Kurşun, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan sivillerin %80’ini Sünni Arapların oluşturduğunu ifade etti. Savaş öncesi nüfusun yüzde 3’ünü teşkil eden Türkmenlerin büyük çoğunluğunun Türkiye’ye sığındığını belirten Kurşun, bugün sadece Suriye’nin değil çevresinin de geleceğini ve demografik yapısını konuşuyoruz diyerek şöyle devam etti: “Suriyelilerin artık misafirlik süresinin dolduğunu ve kalıcı olduklarını unutmayın. Türkiyelilerin geleceğini düşünmek zorundayız. Bu insanların vatandaşlık hakkından çalışma izinlerine, sosyal entegrasyonundan eğitim meselelerine ve Türk toplumuna uyum meselelerine varıncaya kadar sorunların bizim tarafımızdan ciddi manada ele alınması gerekiyor.”

“100 önce bizden olan Suriyeliler bugün bize yabancı”

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çaha, Suriyeliler ile 100 yıl önce aynı bayrak altında yaşarken bugün onlara yabancı gözüyle bakılmasını eleştirerek, “100 yıl önce Suriye bizim toprağımızdı ve Suriyeliler bizdendi ama bugün Suriyeliler bizim için yabancı kategorisinde. Bu, ulus devletlerin geliştirdiği bir durumdur. Ulus devletler belli toplulukları o sınır dediğimiz duvarların arkasında bir gettoya hapsetti. Onun dışında kalanları bizim için yabancı kategorisine soktu.” diye konuştu.

Göçmenlik olgusunun çok önemli bir sosyolojik olgu olduğunu dile getiren Çaha, göçmenlerin medeniyetleri geliştirmeye büyük katkı sunduğunu kaydetti. Göçmenleri sadece gittikleri yere masraf olan bir unsur olarak değil, gittikleri yere dinamizm götüren bir unsur olarak görülmesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

“Suriyeliler özelinde baktığımızda Suriye’den göç edenlerin yüzde 74’ü, 34 yaşın altındadır. Dolayısıyla oldukça dinamik bir nüfusla karşı karşıyayız. O bakımdan onları öteki ve yabancı olarak ya da bize maliyeti olan bir unsur olarak görmek yerine, onların bize hem ekonomik hem de kültürel olarak katacakları şeylerle ilgilenmeliyiz. Suriye krizi bittiğinde Türkiye’ye göç etmiş olan 3,5 milyon insan bizimle Suriye arasında çok önemli ekonomik işlev görecektir. Özelde Suriyelilere genelde göçmenlere bu gözle bakmalıyız.”

Tüm yönleriyle savaş, göç ve yoksulluk ele alındı

Açılış oturumuyla birlikte iki gün boyunca toplam 6 oturumda alanında uzman isimler; savaş, göç ve yoksulluk meselesini tarihsel arka planıyla birlikte, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, hukuk, eğitim ve sağlık perspektifinden değerlendirdi. Savaşa, göçe ve yoksulluğa tanık olan sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumları yetkilileri de gözlem ve önerileri ile sempozyumda yer aldı. Sempozyum kapsamında ayrıca, dünyanın çeşitli yerlerinde mülteci olarak yaşayan insanların hayatını gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan “Göç” sergisi düzenlendi. Dinleyici katılımının yoğun olduğu sempozyum, basın tarafından da yoğun ilgi gördü.

 

 

 
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/12018-02-26-10-25-47am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/22018-02-26-10-25-47am.JPG
  Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/32018-02-26-10-25-47am.JPG
  Mütevelli Heyet Başkan Vekilimiz Av. Hamza Akbulut
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/42018-02-26-10-25-48am.JPG
  Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/52018-02-26-10-25-48am.JPG
  Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/62018-02-26-10-25-48am.JPG
  Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/72018-02-26-10-25-48am.JPG
  Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/82018-02-26-10-25-48am.JPG
  AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/92018-02-26-10-25-49am.JPG
  Şam İslâm Âlimleri Birliği Genel Sekreteri Muhammed Ebul Hayr Şükri
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/102018-02-26-10-25-49am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/122018-02-26-10-25-49am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/132018-02-26-10-25-49am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/14.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/16.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/172018-02-26-10-25-50am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/182018-02-26-10-25-50am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/192018-02-26-10-25-50am.JPG
  Rektörümüz Prof. Dr. Musa Duman - Hamas eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/202018-02-26-10-25-51am.JPG
  Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz - Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/212018-02-26-10-35-38am.JPG
  Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/222018-02-26-10-35-39am.JPG
  Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz - AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/232018-02-26-10-35-39am.JPG
  Deniz Feneri Derneği Başkanı Av. Mehmet Cengiz - Şam İslâm Âlimleri Birliği Genel Sekreteri Muhammed Ebul Hayr Şükri
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/242018-02-26-10-35-39am.JPG
  “Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/252018-02-26-10-35-39am.JPG
  Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
 • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/262018-02-26-10-35-39am.JPG
  “Savaş, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı