► Arşiv
Kamusal Alanda Kamera Kullanımı

27 Temmuz 2018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı Öğretim Görevlisi Buket Abanoz’un “Kamusal Alanda Kameralı Gözetlemenin Suçun Önlenmesindeki Etkisi ve Elde Edilen Delillerin Hukuka Uygunluğu Sorunu” kitabı, 12 Levha Yayınevi tarafından yayımlandı.

İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi kapsamında hukuk dünyasına kazandırılan eserde, bir suç olayının aydınlatılması sürecinde günümüzde ilk akla gelen delil olan kameraların hukuki rejimi ele alınıyor. Bu kapsamda kamusal alanda kamera kullanımının usul ve esaslarını düzenleyen açık, belirli ve denetlenebilir bir kanuni düzenleme ihtiyacına dikkat çeken yazar, yapılacak kanuni düzenlemede nazara alınması gereken hususlara dair önerilerde de bulunuyor.
  • http://www.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/2018-07-272018-07-27-03-48-44pm.png
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Check Feel
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Akademik
Veri Yönetim Sistemi
SKS
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı